Забезпеченість кадрами та рівень кваліфікації

КНП «Менська центральна районна лікарня»

станом на 30.06.2019 р.

 

Штат працівників:

Всього  - 426,25 посад

Зайнято – 375,25 посад

Фізичних осіб – 362 із них 27 осіб пенсійного віку, що становить 7,5 %

Лікарів – 55 осіб, з них 16 пенсіонерів (29 %). У штаті закладу 13 інтернів за спеціальністю хірургія, акушерство-гінекологія, педіатрія, анестезіологія, внутрішні хвороби, неонатологія та  2 інтерни контрактої форми навчання за спеціальністю хірургія, стоматологія.

Середнього медичного персоналу – 157 осіб, з них 6 пенсіонерів (3,8 %).

Молодшого медичного персоналу – 94 осіб,  з них 1 пенсіонери ( 1,06 %).

Інші – 56 фізичних осіб, серед них 4 пенсіонери ( 7,1 %)

 

Головний лікар – Разнован Григорій Іванович, організатор вищої категорії, ендоскопіст вищої категорії, 1966 року народження.

Заступник головного лікаря з медичної частини – Салій Володимир Аркадійович, організатор І категорії, лікар- спеціаліст за спеціальністю «отоларингологія», 1952 року народження.

Заступник головного лікаря з медсестринства – Макарова Ніна Іванівна, вища категорія, 1973 року народження.

 

     Серед лікарів 36 осіб (65,45 %, без інтернів 90 %).

14 лікарів мають вищу атестаційну категорію,

17 – першу атестаційну категорія,

5 – другу атестаційну категорія, решта інтерни або молоді фахівці, що не підлягають атестації.

     Серед середнього медичного персоналу атестовано 122 осіб або 77,7 %.