Інформаційно-аналітичний відділ Менської центральної районної лікарні створено у 2003 році на базі організаційно – методичного кабінету.

ІАВ є організаційно-методичним підрозділом, що здійснює в лікарні реалізацію державної політики в службі медичної статистики та інформатизації.

У відділі працюють завідувач, 1 фельдшер, 2 медичних статистики та оператор комп’ютерного набору .

В лікарні функціонують комплексні інформаційні програми «Стаціонар», «Поліклініка», «Смертність», «Кадри».

У жовтні 2008 року комп’ютери ІАВ було підключено до мережі Internet

Відділ забезпечує облік, зведення та аналіз статистичної інформації лікарні, складає плани та звіти, готує оперативні дані щодо діяльності лікарні з актуальних питань, або за певний період часу, контролює виконання плану основних заходів, здійснює роботу із забезпечення структурних підрозділів єдиною методичною і розпорядчою документацією, тощо.

В лікарні затверджений регламент забезпечення оперативною інформацією з власних джерел службових осіб апарату управління, яким визначається обсяг інформації та її періодичність. Розроблено порядок технології заповнення облікових медичних документів і маршрути їх проходження .

Відпрацьована система збору інформації для складання статистичної звітності та її подання до обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики по затверджених формах та у встановлені терміни;

В інформаційно – аналітичному відділі проводиться обробка даних, перевірка їх достовірності і розрахунки показників.

Створена база даних медичної інформації з пріоритетних питань та питань, які розглядаються на медичних радах, оперативних нарадах, тощо.

Відділ надає консультативну та організаційно-методичну допомогу структурним підрозділам лікарні. Бере участь у розробці районних цільових програм в охороні здоров’я.

На основі зібраної інформації та річних звітів працівниками інформаційно-аналітичного відділу формуються щоквартальні та річний довідники – «Показники стану здоров’я населення району, діяльності та ресурсного забезпечення Менської центральної районної лікарні ».