З'їдати колег по роботі відтепер заборонено законодавством!

15-12-2022

В КЗпП чергові зміни, що набули чинності 11.12.2022 року!

Захист працівників від цькування

Працівники, які вважають, що вони зазнали мобінгу , мають право звернутися із скаргою до Держпраці, та/або до суду"

Також, з’явилась можливість звільнятися за власним бажанням у визначений працівником строк, якщо роботодавець чинив мобінг стосовно працівника або не вживав заходів щодо його припинення, що підтверджено судовим рішенням, що набрало законної сили.

А тим працівникам, які полюбляють принижувати колег слід буде переглянути свою поведінку та ставлення до людей з якими працюють, оскільки роботодавець із власної ініціативи має право звільнити того працівника, який вчиняв мобінг, якщо його факт встановлено судовим рішенням, що набрало законної сили.

В КЗпП міститься перелік форм можливого психологічного тиску:

1. створення стосовно працівника напруженої, ворожої, образливої атмосфери:

-погрози,

- висміювання,

- наклепи,

- зневажливі зауваження,

- поведінка загрозливого, залякуючого, принизливого характеру та інші способи виведення працівника із психологічної рівноваги;

2. безпідставне негативне виокремлення працівника з колективу або його ізоляція:

- незапрошення на зустрічі і наради, в яких працівник, відповідно до локальних нормативних актів та організаційно-розпорядчих актів має брати участь;

- перешкоджання виконанню ним своєї трудової функції;

- недопущення працівника на робоче місце;

- перенесення робочого місця в непристосовані для цього виду роботи місця;

3. нерівність можливостей для навчання та кар’єрного росту;

4. нерівна оплата за працю рівної цінності, яка виконується працівниками однакової кваліфікації;

5. безпідставне позбавлення працівника частини виплат (премій, бонусів та інших заохочень);

6. необґрунтований нерівномірний розподіл роботодавцем навантаження і завдань між працівниками з однаковою кваліфікацією та продуктивністю праці, які виконують рівноцінну роботу.

Тож, діянням інтриганів на робочих місцях приходить кінець !